Inventarisatie natuurlijke flora en fauna


In 1999 zijn we begonnen met inventariseren welke wilde planten en dieren er in onze tuin leven. Oma Anny Hollander en haar vriendin Marjolein de Bloois zijn lid KNNV en zij hebben ons geholpen. Een enkele keer vinden we nog nieuwe soorten die we aan de lijst toevoegen. Ongetwijfeld zijn er meer soorten, maar hiermee hebben we toch een een beeld geschetst. Van de meeste bloemen en planten hebben we een exemplaar gedroogd en in een herbarium opgenomen. Ook zijn er in de loop van de tijd veel foto's gemaakt, die in de plakboeken en op deze website te zien zijn. Door niet te vaak en na het maaien steeds het gras af te voeren proberen we de wilde planten en bloemen meer kans te geven. Dit is wel moeilijk op de vette klei, die rijk is aan grondstoffen.

Wij hebben vooral veel plezier van het fluitekruid in het voorjaar, het groot en klein hoefblad vroeg in het voorjaar, wanneer ook alles geel ziet van het speenkruid en de dotters, paardebloemen en boterbloemen. In het najaar staat er ook veel springbalsemien. Minder leuk vinden we het heermoes en zevenblad, zeker als ze onze groentetuin en borders belagen.

In maart vliegen er altijd enkele gehakkelde aurelia's in het najaar, als de pruimen (te) rijp zijn atalanta's. Veel koolwitjes natuurlijk, dagpauwogen, kleine vos, distelvlinder, blauwtjes verschillende soorten libelles en dit jaar zagen we ook een argusvlinder. Soms zien we een egel scharrelen of treffen hem of haar in winterslaap onder een stapel blad.

De grote bonte specht horen we vaak kloppen en hij is ook regelmatig te zien. Het roodborstje komt vooral tegen de winter weer tevoorschijn en blijft bij ons in de buurt als we bezig zijn. In het lage hout het kleine winterkoninkje en een volkje staartmeesjes is ook vaak druk bezig. In met hoogzomeravonden fluit de zanglijster hoog vanuit een boom of dak, horen we krekels tsjilpen en vliegen vleermuizen over je hoofd.


Aangeplante flora


In de tuin zijn in de loop van de tijd ook veel planten, bomen en struiken aangeplant. In de eerste plaats de vrucht- bomen en struiken, maar ook sierplanten. We houden met de keuze zoveel mogelijk rekening met de aantrekkelijkheid voor vogels, bijen, vlinders en andere dieren en ook met de inheemse, bij deze omgeving passende soorten.

In het hele vroege voorjaar zijn we trots op onze sneeuwklokjes, die we steeds verder (laten) uitbreiden. Even daarna vallen de akeleien op en de vergeet me nietjes, die zich fijn zelf overal uitzaaien. Een plukje bosanemonen behoort ook tot onze favorieten, die moeten ook nog eens een heel veld beslaan!


Flora en faunalijst


Hier kun je de lijst bekijken van planten en dieren die in de tuin aangetroffen zijn in 1999. Inmiddels kan deze aangevuld worden met de Grote bonte specht, de Groene specht en de Aalscholver. Ook is een ijsvogeltje meermalen gesingaleerd, helaas niet door onszelf, maar wel door een oplettende bezoekster.